ჩვენ (Start – Business Solutions LLC), ვალდებულნი ვართ დავიცვათ ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენთან დაკავშირებით. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით იმ მონაცემების გამოყენებას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

მოკლედ GDPR– ის შესახებ:

GDPR არის რეგულაცია, რომლის მიზანია დაიცვას ევროკავშირის (ევროკავშირის) მოქალაქეების კონფიდენციალურობა. სხვა საკითხებთან ერთად, ის მომხმარებლებს აძლევს უფრო მეტ კონტროლს პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებსაც ისინი უზიარებენ ვებსაიტებს.

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციის მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც არის შესაბამისი მომსახურების გაწევის პროპორციული. ეს პოლიტიკა მიუთითებს პროცესების ტიპზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენს შესახებ მონაცემების შეგროვება. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზანია მოგცეთ იმის გაგება, თუ რომელი პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია („PI“, „პერსონალური ინფორმაცია“) გროვდება, როგორ და როდის შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია, ვის აქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე და როგორ შეგიძლიათ შეასწორეთ ინფორმაციაში არსებული ნებისმიერი უზუსტობა. თქვენი კონფიდენციალურობის უკეთ დაცვის მიზნით, ჩვენ გთავაზობთ ამ შეტყობინებას, სადაც განმარტებულია ჩვენი ონლაინ საინფორმაციო პრაქტიკა და არჩევანი, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი ინფორმაციის შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ. იმისათვის, რომ ეს ცნობა ადვილად მოიძებნოს, ჩვენ ვაძლევთ მას ჩვენს ვებგვერდზე.

შეგროვებულიინფორმაცია

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ნებისმიერი ან ყველა ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება როგორც ავტომატური საშუალებით, როგორიცაა საკომუნიკაციო პროფილები და ქუქი -ფაილები. თქვენი პირადი ინფორმაცია დამოკიდებულია მომსახურების ტიპზე, მხარდაჭერაზე ან გაყიდვის მოთხოვნაზე და შეიძლება შეიცავდეს თქვენს სახელს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ფაქსის ნომერს და ელ.ფოსტის მისამართს, მომსახურების თარიღებს, მომსახურების ტიპებს, გადახდის ისტორიას, მეთოდს გადახდა, გადახდის ოდენობა, გადახდის თარიღი, დომენი ან გადახდის სხვა ინფორმაცია.

ინფორმაციისგამოყენება

ეს ინფორმაცია გამოიყენება ბილინგისთვის და ჩვენი მომხმარებლების მომსახურებისა და მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევისწავლოთ ეს ინფორმაცია, რათა განვსაზღვროთ ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებები და უზრუნველვყოთ ჩვენი მომხმარებლების მხარდაჭერა. ყველა გონივრული ზომა მიიღება ამ ინფორმაციის უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად.

ჩვენ ვიყენებთ IP მისამართებს ტენდენციების გასაანალიზებლად, ჩვენი საიტებისა და სერვერების ადმინისტრირებისთვის, წვდომის თვალყურის დევნებისთვის და ფართო დემოგრაფიული ინფორმაციის შესაგროვებლად. IP მისამართები არ არის დაკავშირებული პირად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციასთან. შესაძლებელია, რომ მომხმარებლის შესახებ პირადი ინფორმაცია შეიტანოს ჟურნალის ფაილებში, IP მისამართებისა და SaaS პროგრამების ნორმალური ფუნქციონირების გამო.

ამჟამად სტატისტიკური ანალიზისთვის ჩვენ ვიყენებთ WPStatistics მოდულს, რომელიც არ აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს, არ ინახავს ქუქი -ფაილებს, ჩვენი ვიზიტორების ბრაუზერები და IP მისამართები არ არის შენახული მონაცემთა ბაზაში. დამატებითი ინფორმაცია WPStatistic– ის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ:

https://wp-statistics.com/2018/08/16/wp-statistics-gdpr/?utm_source=WordPress&utm_medium=link&utm_campaign=ProductIntroduction