ფლეტმარკეტი არის საქართველოში მიმდინარე, საცხოვრებელი, მშენებარე პროექტების ელექტრონული კატალოგი, რომლის მისიაა დაეხმაროს პოტენციურ მომხმარებლებს პროექტების პოვნაში და დეველოპერებთან დაკავშირებაში.