ჭერის სიმაღლის შესახებ მონაცემების აღება ხდება დამტკიცებული პროექტის ფაილიდან. ასეთ ფაილებში მოცემულია სართულიდან სართულამდე ნიშნულის ზომები.

იმისათვის რომ მომხმარებლისთვის უკეთ აღქმადი იყოს ჭერის სიმაღლე, სართულებს შორის მოცემული ნიშნულის ზომების კორექცია ხედბა სართულის გადახურვის ფილისა და იატაკზე მსუბუკი ბეტონის სისქის გამოკლებით რაც დაახლოებით 25 სმ შეადგენს. ანუ თუ სართულს შორის ნინშულის ზომა არის დავუშვათ 3.30 მეტრი ჩვენ მითითებული გვაქვს 3.05 (ზოგადად დეველოპერების დიდი უმრავლესობა სწორედ ამ სიმაღლეს უთითებს კონტრაქტშიც)