აღნიშნული ინფორმაცია მოცემულია დამტკიცებული პროექტის მონაცემებში კ1 და კ3 კოეფიციენტების მიხედვით.

კ3 კოეფიციენტი განსაზღვრაბს ფართობს რომელიც ეზოს შიგნით აუცილებლად უნდა იყოს გამწვანებული. შესაბამისად ეზოს ფართობი ყოველთვის უფრო დიდია ვიდრე გამწვანების ფართობი;

კ1 კოეფიციენტი განსაზღვრავს მიწის ზედაპრიზე შენობის მიერ დაკავებულ ფართობს, – შესაბამისად 1-კ1 = ეზოს ფართობს.

კოეფიციენტების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ თბილისის არეალში, ამიტომ ზოგ შემთხვევაში ვეყრდნობით დეველოპერების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს ფეისბუკსა და ვებ გვერდებზე.