ეს ტერმინები არ არის იურიდიული განსაზღვრებები, დაახლოებით ერთიდაიგივე პოზიციები მოისაზრება მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი გადახვევები. ამიტომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ კარგად დააზუსტედ რა შედის კონკრეტული დეველოპერის შემოთავაზებაში…

ამ კუთხით დახმარების მიზნით პლატფორმაზე განთავსებულია დეტალები ჩაბარების კონდიციის შესახებ, და პლატფორმას დაემატა შედარების ფუნქცია , რომელიც დაგეხმარებათ სხვადასხვა პროექტების შედარებაში

უფრო დეტალურად ბლოგში