აღნიშნული ინფორმაცია მოპოვებულია დეველოპერების ფეისბუკ, ვებ გვერდებიდან ან მათი სატელეფონო გამოკითხვით. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ დეველოპერთა ერთი ნაწილი პერიოდულად ცვლის ჩაბარების ვადებს. მშენებლობის სიჩქარეზე განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა კოვიდ პანდემიამაც. ამიტომ როცა ჩაბარების დეკლარირებულ ვადებზე ფიქრობთ და სხვადასხვა პროექტებს ადარებთ, ასევე შეადარეთ მშენებლობის ეტაპებიც

უფრო დეტალურად ბლოგში