ჩვენ (Start – Business Solutions LLC), ვალდებულნი ვართ დავიცვათ ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენთან დაკავშირებით. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით იმ მონაცემების გამოყენებას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

A (Brief) Introduction to GDPR

GDPR is a regulation that aims to protect the privacy of EU (European Union) citizens. Among other things, it provides users with more control over the personal data that they share with websites.

We collect the minimum amount of information about you that is commensurate with providing you with a satisfactory service. This Policy indicates the type of processes that may result in data being collected about you. The purpose of this Privacy Policy to enable you to understand which personal identifying information (“PI”, “Personal Information”) of yours is collected, how and when we might use your information, who has access to this information, and how you can correct any inaccuracies in the information. To better protect your privacy, we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our website.

InformationCollected

We may collect any or all of the information that via both automated means such as communications profiles and cookies. Personal Information you give us depends on the type of service, support, or sale inquiry, and may include your name, address, telephone number, fax number and email address, dates of service provided, types of service provided, payment history, manner of payment, amount of payments, date of payments, domain name or other payment information.

InformationUse

This information is used for billing and to provide service and support to our customers. We may also study this information to determine our customers’ needs and provide support for our customers. All reasonable precautions are taken to prevent unauthorized access to this information.

We use IP addresses to analyze trends, administer our site and servers, track access, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information. It is possible that personal information about a customer may be included in the log files due to the normal functions of IP addresses and SaaS applications.

For statistical analysis currently we use WPStatistics plugin, that does not collect personal Data, does not store any cookies our visitor’s browsers and IP addresses are not stored in database by default. Additional information about WPStatistic you can find here:

https://wp-statistics.com/2018/08/16/wp-statistics-gdpr/?utm_source=WordPress&utm_medium=link&utm_campaign=ProductIntroduction