ჩვენ საიტს დავამატეთ Cap Rate-ის, ანუ კაპიტალიზაციის მაჩვენებლის კალკულატორი, რათა უძრავი ქონების შეძენისას გაგიადვილდეთ სწორი გადაწყვეტილების მიღება.

Cap Rate (კაპ რეიტი), ანუ კაპიტალიზაციის მაჩვენებელი, არის ფინანსური მეტრიკა, რომელიც გამოიყენება უძრავი ქონების მომგებიანობისა და საინვესტიციო პოტენციალის შესაფასებლად.

მაქსიმალური განაკვეთი გამოითვლება ქონების წმინდა საოპერაციო შემოსავლის (NOI) გაყოფით მის შესყიდვის ფასზე ან მიმდინარე საბაზრო ღირებულებაზე. წმინდა საოპერაციო შემოსავალი არის ქონების მიერ გამომუშავებული შემოსავალი საოპერაციო ხარჯების გამოკლების შემდეგ, მაგრამ ვალის მომსახურების (იპოთეკის გადახდა) და საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვამდე. ის, როგორც წესი, მოიცავს გაქირავების შემოსავალს, ვაკანსიების გამოკლებით და საოპერაციო ხარჯებს, როგორიცაა ქონების გადასახადი, დაზღვევა, კომუნალური მომსახურება, ტექნიკური მომსახურება და ქონების მართვის ან საბროკერო საფასური…

ფორმულა ასეთია:

Cap Rate = (წმინდა საოპერაციო შემოსავალი / შესყიდვის ფასი) x 100

ზღვრული განაკვეთი გამოიხატება პროცენტულად და წარმოადგენს პოტენციურ წლიურ შემოსავალს ინვესტიციებზე, ქონების მიმდინარე შემოსავალსა და ღირებულებაზე დაყრდნობით. მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს უფრო მაღალ პოტენციურ შემოსავალზე…

ზღვრული განაკვეთის გამოთვლა ბინის გასაქირავებლად ყიდვამდე მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო:

  1. მომგებიანობის შეფასება: მაქსიმალური განაკვეთი გეხმარებათ გაზომოთ ქონების შემოსავლის გენერირების პოტენციალი. სხვადასხვა ქონების ზღვრული განაკვეთების შედარებით, შეგიძლიათ შეაფასოთ, რომელი მათგანი გთავაზობთ უკეთეს სარგებელს თქვენს ინვესტიციაზე.
  2. რისკის შეფასება: განაკვეთი დაგეხმარებათ შეაფასოთ რისკი, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ ინვესტიციასთან. უფრო მაღალი განაკვეთების მქონე ქონებას შეიძლება მეტი რისკი ჰქონდეს, დაბალი კაპიტალის განაკვეთები შეიძლება მიუთითებდეს დაბალ რისკზე.
  3. ინვესტიციების შედარება: მრავალი საინვესტიციო შესაძლებლობის განხილვისას, ზღვრული განაკვეთების გამოთვლა საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ არა მარტო უძრავი ქონება, არამედ სხვა საინვესტიციო გადაწყვეტილებებიც (მაგალითად აქციების/ობლიგაციების ყიდვა, ან ფულის ბანკში დადება დეპოზოტზე)
  4. ბაზრის ანალიზი: კაპიტალიზაციის განაკვეთმა შეიძლება მოგაწოდოთ ინფორმაცია უძრავი ქონების ადგილობრივ ბაზარზე. თუ ამ ტერიტორიაზე მსგავსი საკუთრების ზღვრული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მაღალი ან დაბალია, ვიდრე საშუალო, ეს შეიძლება მიუთითებდეს ბაზრის ტენდენციებზე ან მიწოდებასა და მოთხოვნაში დისბალანსზე.

მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალიზაციის განაკვეთი არის სასარგებლო ინსტრუმენტი საწყისი შეფასებისთვის, ის არ უნდა იყოს ერთადერთი ფაქტორი საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად. გასათვალისწინებელია სხვა ფაქტორები, როგორიცაა მდებარეობა, ბაზრის ტენდენციები, ქონების მდგომარეობა, დაფინანსების ვარიანტები და გრძელვადიანი ზრდის პოტენციალი. საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე მნიშვნელოვანია ჩაატაროთ საფუძვლიანი სათანადო გამოკვლევა და გაიაროთ კონსულტაცია უძრავი ქონების პროფესიონალებთან ან ფინანსურ მრჩეველებთან.

ცადეთ, – კალკულატორი