ეს ტერმინები არ არის იურიდიული განსაზღვრებები, დაახლოებით ერთიდაიგივე პოზიციები მოისაზრება მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი გადახვევები. ამიტომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ კარგად დააზუსტედ რა შედის კონკრეტული დეველოპერის შემოთავაზებაში…

ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია ფართოდ გავრცელებული ვერსიები. ცხრილი შეგიქმნით ზოგად წარმოდგენას ტერმინების შესახებ, დეტალურად კი ინფორმაცია დეველოპერთან უნდა დააზუსტოთ…